andpv > home

Van harte welkom

De Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging (ANDPV) is de beroepsvereniging voor doopsgezinde pastores. Je kunt er netwerken en collega’s ontmoeten, elkaar informeren en geďnformeerd worden. Met de ANDPV hoef je niet het gevoel te hebben er alleen voor te staan.

Uitgelicht

Mijn Zorg van de Zaak nu ook voor de zieke werknemer
Bij Zorg van de Zaak krijgen medewerkers een eigen portaal met toegang tot hun eigen gegevens. Zo vinden ze daar hun afspraken en adviezen van de bedrijfsarts of een andere professional. Checken van het online portaal kan altijd en overal via Mijn Zorg van de Zaak. Dit geeft medewerkers meer regie over de eigen inzetbaarheid en re-integratie. Lees meer >>


Actueel

Salarisbrief 2019 beschikbaar
Hierbij informeren wij u over de salarisontwikkelingen per 1 januari 2019 a.s.
Deze zijn gebundeld in de Salarisbrief 2019. De belangrijkste punten zijn: Salarisverhoging per 1 januari 2019:
Per 1 januari 2019 verhoging met 3%
Per 1 juli 2019 verhoging met 2% 
Per 1 maart 2019 een eenmalige uitkering van €450,00 bruto: naar rato van aanstelling
Per 1 januari 2020 verhoging met 2% Lees meer >>


Salarisbrief 2018 beschikbaar
De Salarisbrief voor 2018 is beschikbaar.
De belangrijkste punten zijn:
  1. Loonontwikkelingen per 1 januari 2017 (met terugwerkende kracht);
  2. Wijzigingen pensioenpremies.
Lees meer >>


Salarisbrief 2017 beschikbaar
De Salarisbrief voor 2017 is beschikbaar.
De belangrijkste punten zijn:
  1. Geen loonontwikkelingen per 1 januari 2017;
  2. Wijzigingen pensioenpremies.
Lees meer >>


Diverse wijzigingen in de wetgeving voor werknemers en werkgevers
Er zijn een tal van zaken gewijzigd. Deze worden later op de website vermeldt. Echter wij menen er goed aan te doen ze nu al te melden. Lees meer >>


Doopsgezind NL december 2015-januari 2016

Doopsgezind NL december 2015-januari 2016
Het december-januarinummer van Doopsgezind NL staat in het teken van Leiderschap. Met onder meer het stripboek 'Wereldheerschappij in beeld' van Margreet de Heer, prof. Yme Kuiper over Leiderschap en niet te vergeten de test: wat voor leider past er bij de doopsgezinde geloofsgemeenschap? Lees meer >>


Verklaring omtrent vluchtelingencrisis
Bestuurders van doopsgezinde geloofsgemeenschappen in Europa en een aantal internationale gasten waren bijeen voor hun jaarlijkse vergadering van 23 tot 25 oktober 2015 in Buhl, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om de zorg van de aanwezigen over de vluchtelingencrisis in Europa tot uitdrukking te brengen en werd er een verklaring aangenomen.   Lees meer >>


Onderzoek naar vrijheid

Onderzoek naar vrijheid
Met de benoeming van Erik Borgman als visiting professor aan het Doopsgezind Seminarium voor de duur van twee jaar krijgt het onderzoek naar vrijheid - een van de pijlers van het Seminarie - gestalte. Op 16 oktober vond het symposium ongekende mogelijkheden, kerken als ruimte voor vernieuwing in de Singelkerk plaats. Lees meer >>


Site jaarthema

Site jaarthema
In 2015/2016 is het jaarthema van de doopsgezinde geloofsgemeenschap: Geroepen om te leven. Op een aparte themasite worden nieuws, activiteiten, suggesties en ideeën rondom dit jaarthema verzameld.
Lees meer >>

 
 
     
  Meer informatie     ANBI-register Algemene Nederlandse Predikanten Vereniging
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl